STAND VAN ZAKEN RUBBERKORRELS KUNTSGRASVELDEN

Vandaag ontvingen we een brief van de gemeente Hardenberg met de laatste informatie over rubberkorrels in kunstgrasvelden. Hieronder de inhoud van deze brief.

Gemeente Hardenberg heeft zonder voorbehoud volledige medewerking verleend aan het onderzoek van RTV Oost in samenwerking met de TÜV Rheinland om monsters te nemen van de rubberen korrels op de kunstgrasvelden in Overijssel. In onze gemeente zijn de rubberen korrels onderzocht op het kunstgrasveld van SCD’83 in Dedemsvaart.

Afgelopen dinsdag heeft RTV Oost de onderzoeken gepresenteerd.

Belangrijkste uitkomsten van RTV Oost:

  • Van de zeventien onderzochte velden in Overijssel, liggen er op zestien velden korrels die meer PAK’s bevatten dan de Europese norm voor consumentengoederen voorschrijft.
  • RTV Oost heeft 18 PAK’s in de rubberen korrels laten onderzoeken. Van 8 van 18 PAK’s is daadwerkelijk bekend dat ze kankerverwekkend kunnen zijn, aldus de toxicoloog Henk van den Berg van de Universiteit van Utrecht, die door RTV Oost is benaderd. Volgens deze toxicoloog is het verstandig om als norm 0,5 mg/kilo aan te houden.

Strengere norm dan RIVM
De toxicoloog Henk van den Berg hanteert een strengere norm dan het RIVM. Daardoor ontstaat er onduidelijkheid. Deskundigen spreken elkaar tegen met als gevolg dat mensen niet weten wat ze wel en niet moeten geloven en vertrouwen. Sinds de uitzending van Zembla is dit nu er aan de hand. Daardoor ontstaat begrijpelijk onduidelijkheid en onrust bij mensen. De Vereniging Sport en Gemeenten heeft hierover contact gehad met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM. Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Het advies van Vereniging Sport en Gemeenten is om dit officiële onderzoek van RIVM af te wachten.

Veilig sporten
De gemeente Hardenberg wil dat iedereen op een gezonde en veilige manier kan sporten. Zowel op natuurgras als op kunstgras, zolang de velden maar voldoen aan de wettelijk vastgelegde veiligheidsnormen. Ook de rubberen korrels in kunstgrasvelden moeten voldoen aan wettelijke normen. Hiervoor worden ook certificaten verstrekt met een keurmerk. De gemeente vertrouwt hierbij op de expertise en onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut in Nederland dat in opdracht van de Rijksoverheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als PAKs.

Welke norm moet gehanteerd worden?
Het TV-programma Zembla van begin oktober 2016 stelt dat de opzet van de onderzoeken van het RIVM onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen stellen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn, levert meer onderzoek meer informatie op. Dat draagt bij aan de veiligheid en gezondheid voor sporters op kunstgrasvelden. Dat is ook reden waarom wij als gemeente medewerking hebben verleend aan het onderzoek van RTV Oost en onderzoeksinstituut TÜV Rheinland. De uitkomsten van dit onderzoek roept een prangende vraag op, namelijk welke veiligheidsnorm moet gehanteerd worden voor de rubberen korrels in de kunstgrasvelden? Als rubbergranulaatkorrels als consumentenproduct beoordeeld worden, zoals dit nu gebeurt in het onderzoek van RTV Oost en onderzoeksinstituut TÜV Rheinland, dan voldoen de meeste onderzochte velden in Overijssel niet aan de norm. Het moet dus bovenal duidelijk worden welke veiligheidsnorm geldt voor de rubberen korrels in kunstgrasvelden.

Het kabinet heeft het RIVM gevraagd om nader onderzoek te doen naar de rubberen korrels in kunstgrasvelden. De uitkomsten van dat onderzoek worden in december verwacht. Ook als gemeente kijken we met interesse uit naar de uitkomsten van dit RIVM-onderzoek.

 

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Marc Anbergen
Medewerker sport
Afdeling Maatschappelijk Domein