SPONSORLOOP EN NIEUWJAARSRECEPTIE

De deelname bij de twee jaarlijkse sponsorloop viel ietwat tegen, toch kan het AC terug kijken op een geslaagde loop, want ondanks de tegenvallende deelname was de opbrengst zeer goed te noemen. We willen dan ook alle deelnemers hartelijk danken voor hun deelname en voor de financiële bijdrage die zij hebben geleverd.

Na deze sponsorloop werd er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden in Oons Huus. Voorzitter Hans Jager gaf in zijn nieuwjaarstoespraak nog maar eens aan dat het iedere keer weer moeilijker wordt om financieel rond te komen. Alles wordt duurder, sponsoren haken af, de afdracht naar de KNVB wordt iedere keer verhoogt. de inkoop prijzen stijgen en de gemeente trekt zich steeds verder terug van het onderhoud op ons sportpark. Toch waren er ook nog een aantal positieve berichten te melden, van de gemeente kregen we het bericht dat we een subsidie krijgen voor het bouwen van een nieuw kassa hok en we kregen de toezegging voor de aanleg van een kunstgrasveld, 2017 staat dit in hun begroting, maar als alles een beetje mee zit kan dit ook nog in dit jaar gaan gebeuren. Tot slot van de toespraak werden alle vrijwilligers en sponsoren van harte bedankt voor hun inzet voor onze club.

Na de toespraak werden nog een aantal leden in het zonnetje gezet voor hun jarenlang lidmaatschap van onze vereniging. 40 jaar lid zijn Berend Meijer, Henk Nijeboer en Benny Benjamins en 25 jaar lid Herman Timmer, Lucas Godeke, Ruben Jurgens en Henk Luisman. Als dank voor hun trouwheid aan onze club kregen deze zeven personen een gouden of zilveren clubspeldje een oorkonde en een mooie bos bloemen.

IMG_5265
De jubilarissen met v.l.n.r.: Henk Nijeboer, Henk Luisman, Herman Timmer, Benny Benjamins, Lucas Godeke, Ruben Jurgens en Berend Meijer.
IMG_5133
Een groep van 12 Kloosterhaarse dames liet zich van de goede kant zijn en wandelde mee tijdens de sponsorloop, en haalde hierdoor een mooi bedrag op voor onze club.