RIVM: ‘GEEN REDEN OM NIET TE SPORTEN

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht vooralsnog niet dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid. De overheidsinstantie begrijpt dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla onrust is ontstaan, maar ziet geen reden om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Het RIVM schrijft op haar website dat het het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aanbevolen om alle nieuwe informatie opnieuw te evalueren en juicht toe dat het European Chemical Agency in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2017 verwacht.

‘Sneller resultaten horen’

De KNVB wil net als de rest van (voetballend) Nederland zo snel mogelijk duidelijkheid. Ook minister Schippers van VWS heeft inmiddels aangegeven dat zij ‘sneller resultaten wil horen’.

Aanstaande maandag zit de KNVB in ieder geval met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We zullen iedereen via de website van de KNVB op de hoogte houden van het vervolgproces.

Klik hier voor veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM.

En klik hier voor voor vragen en antwoorden van de KNVB.