Nieuwjaarsgroet van het bestuur

“Via deze weg willen wij alle leden, vrijwilligers en sponsoren die ons het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, weer zo goed hebben ondersteund, van harte bedanken voor hun inzet.

Het jaar 2020 was onwerkelijk: niet voetballen, wel weer voetballen, daarna zonder publiek en nu weer helemaal niet. Waar gaan we naar toe in 2021? De lockdown lijkt verlengd te worden. KNVB zal dus 16/17 januari niet herstarten met de competitie. Twee opties lijken nog open te staan, de huidige competities verdelen in halve poules of het alleen uitspelen van de eerste competitiehelft. We zijn overgeleverd en wachten af. Gelukkig mag onze jeugd, die nu in winterstop zit, wel doorgaan met trainen.

Financieel worden we van meerdere kanten geholpen. Er zijn diverse regelingen ter ondersteuning van de amateursport. Onze penningmeester is blij dat de leden de contributie blijven betalen en dat de sponsoren ons blijven ondersteunen. En natuurlijk de geweldige actie “Rondje voor je club”, met een prachtige opbrengst. Heel veel dank hiervoor!

Veel zaken konden geen doorgang vinden. De ledenvergadering is uitgesteld en inmiddels heeft de kascontrolecommissie het werk van onze penningmeester goedgekeurd. Zo gauw het kan pakken we dit weer op. Geen nieuwjaarsreceptie met jubilarissen, deze schuiven we door naar het eind van dit jaar.

Toch zitten we niet stil en wordt er op meerdere fronten doorgewerkt. Binnenkort verschijnt het nieuwe clubblad en de commissie voor ons 100 jarig bestaan is bezig met de voorbereiding van het jubileumjaar 2022. De verdeling van de ING sponsoring loopt. We zijn in gesprek met een derde partij en de gemeente over het leegstaande gebouw van de -inmiddels opgeheven- korfbalvereniging UNI. Verder zijn we bezig met een commissie 2025: hoe moet onze vereniging er dan uitzien, waar willen we naar toe. Er zijn (digitale) bijeenkomsten met de projectgroep geweest, deze zijn gedeeld met het bestuur en de diverse commissies. Doel is om een mooi verenigingsplan te maken.

Voor het nieuwe seizoen 2021/2022 hebben we nog een nieuwtje: we hebben het contract met onze verzorger Ernst Jan Spijker verlengd. Met onze trainer Paul Ottenhof hebben we een contract van twee jaar, dus ook hij blijft komend seizoen aan onze club verbonden. Met de rest van de trainers en begeleiding moeten we nog in gesprek.

Tot slot: blijf gezond, houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje, was je handen en hopelijk zien we elkaar snel op de Polderhoek. Goed goan!!!”

Namens het bestuur van v.v. Kloosterhaar,
Hans Jager