Mogelijke samenwerking v.v. Kloosterhaar & SVV’56

Op donderdag 8 februari heeft een informatieavond plaatsgevonden met betrekking tot een mogelijke samenwerking tussen de seniorenafdelingen van v.v. Kloosterhaar en SVV‘56. We willen jullie allen danken voor de grote belangstelling en betrokkenheid die avond. In reactie op het voorstel voor de samenwerking kwamen met name drie duidelijke vragen naar voren die we via deze weg schriftelijk willen toelichten.

1. Hoe wordt gebruik gemaakt van de accommodaties?
In deze onderzoekende fase ligt vast dat, in geval van een samenwerking, beide accommodaties evenredig benut zullen worden door de prestatieve senioren elftallen. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, wordt op een later moment besloten. Voor de recreatieve senioren elftallen geldt dat zij op het ‘eigen’ sportpark zullen spelen. 

2. Hoe staan de clubs er financieel voor?
Na uitwisselen van financiële gegevens tussen de beide clubs is vastgesteld dat zowel v.v. Kloosterhaar als SVV‘56 een financieel gezonde club is.

3. Wie wordt de hoofdtrainer?
In het gepresenteerde voorstel wordt Richard Tempelman (huidige hoofdtrainer v.v. Kloosterhaar) hoofdtrainer van het gecombineerde eerste elftal. Tijdens de bijeenkomst werden zorgen uitgesproken over de objectiviteit van de reeds betrokken hoofdtrainer tegenover spelers van SVV‘56. De hoofdbesturen en de TC’s van beide clubs staan achter het plan zoals dat gepresenteerd is en hebben vertrouwen in het professioneel handelen van de hoofdtrainer. 

Om gehoor te geven aan deze zorg en de samenwerking verder te onderzoeken wordt op donderdag 28 maart een informatie avond gehouden op sportpark ‘De Polderhoek’, gericht aan spelende leden die geïnteresseerd zijn in prestatief voetbal in een eerste of tweede elftal. Aansluitend zal er samen getraind worden. Volgend op deze informatieavond zal op zaterdag 30 maart een oefenwedstrijd gespeeld worden met geïnteresseerde aanwezigen tegen Sportlust Vroomshoop op sportpark ‘De Dubbeltreffer’ in Sibculo. Geïnteresseerden die bekend zijn bij de technische commissie, zijn over deze momenten ingelicht. Ben jij nog niet ingelicht maar wél geïnteresseerd in prestatief voetbal? Voel je welkom!

Een terugkoppeling van zowel de informatieavond als de wedstrijd kun je in de daarop volgende week verwachten. Op dinsdag 16 april staat bij zowel v.v. Kloosterhaar als SVV‘56 een Algemene Leden Vergadering gepland. Op deze ALV mag door leden gestemd worden op het voorgestelde plan, zoals dat op 8 februari is gepresenteerd. Houd deze datum vast vrij in uw agenda! Let op: door een verschil in de statuten van de clubs mogen (ouders van) álle leden van v.v. Kloosterhaar stemmen. Bij SVV‘56 geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Als besturen willen wij oproepen om de ALV bij te wonen en je stem uit te brengen. Heb je vooraf nog vragen, laat dit vooral weten!

Namens bestuur v.v. Kloosterhaar & SVV’56