Jubilarissen gehuldigd

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari werden een zestal leden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap van onze vereniging.
Herald Evers, Jochem Hessink, Gerrit Holtvlüwer en Ad Takken voor hun 25-jarig lidmaatschap, Hans Ravenhorst voor zijn 40-jarig lidmaatschap en tenslotte Roelof Nijboer voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Allen kregen een oorkonde, bos bloemen en een aandenken.

Herald Evers 25 jaar lid.
Jochem Hessink 25 jaar lid.
Gerrit Holtvlüwer 25 jaar lid.
Ad Takken 25 jaar lid.
Hans Ravenhorst 40 jaar lid.
Roelof Nijboer 60 jaar lid.