Contributie

Beste leden van v.v. Kloosterhaar,

Helaas wordt er dit seizoen niet meer gevoetbald door amateurverenigingen in Nederland. Dit heeft een grote impact op onze club en onze leden.

We willen een beroep op onze leden doen door deze maand de tweede termijn van de contributie te gaan incasseren. Alle onkosten (denk aan gas, elektra, hypotheek en verzekeringen) blijven doorlopen. We moeten ook rekening houden met het mislopen van entreegelden, kantine inkomsten én het hoogstwaarschijnlijk mislopen van de extra inkomsten vanuit het Roelof Schepers Toernooi en de Polder Party. Om die redenen willen we de contributie blijven incasseren, zodat we de begroting rond kunnen krijgen.

Onderstaande informatie hebben wij ontvangen van de KNVB en willen wij graag met jullie delen. Deze informatie is verzonden aan de besturen van de verschillende voetbalverenigingen:

“Betalen ledencontributie.
Hoewel de ledencontributie inmiddels binnen is bij veel verenigingen, ervaren sommige verenigingen dat enkele leden zich verzetten tegen het betalen van de contributie. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Eerder riep ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. Voel je dan ook gesteund door de KNVB en de overheid wanneer jij de contributie voor dit seizoen int bij jouw leden. Wijs je leden er in deze tijd op dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook zij – zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden.”


Wij hopen dat jullie akkoord gaan met deze toelichting en de automatische incasso van de contributie. Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande, neem dan gerust contact op met penningmeester Lana Ardesch. Lana is telefonisch bereikbaar via 06-29113060 of per e-mail via lana@vvkloosterhaar.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. Kloosterhaar