UPDATE: Hervatting training

Vanaf 1 juni is de afstandsbeperking bij spelers t/m 18 jaar niet meer aan de orde. Oudere spelers moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden

Er is door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het NOC*NSF een protocol opgesteld dat richting geeft hoe er door de verenigingen gehandeld dient te worden om iedereen verantwoord te laten sporten.

Wij realiseren ons dat de gestelde richtlijnen veel vraagt van eenieder die betrokken is bij de organisatie en beleving van de training. We hopen op ieders begrip. De gezondheid van onze leden staat te allen tijde voorop!

CORONA-COÖRDINATOR
Voor v.v. Kloosterhaar heeft Mark Boshove zich beschikbaar gesteld als tijdelijke corona-coördinator. Hij is te bereiken via markboshove@hotmail.com of 06-28802319. Thorben Jasper is de corona-coördinator van SVV’56.

CORONA-VERANTWOORDELIJKE
Gedurende de trainingsavonden is er altijd een corona-verantwoordelijke herkenbaar aanwezig met een hesje. Deze corona-verantwoordelijken zijn op de hoogte van het protocol. Zij zullen er op toezien dat de gestelde maatregelen worden nageleefd.

TRAININGSSCHEMA EN ROUTING
Via de hoofdingang aan de Sportstraat kan het sportpark lopend of per fiets worden betreden. Leden moeten doorlopen/fietsen tot aan het trainingsveld. Bij het verlaten van het sportpark fietsen de leden door het hek aan de Randweg. Er wordt duidelijk aangegeven dat de leden voor aanvang van de training maximaal 5 minuten aanwezig mogen zijn om eventuele leden van een eerdere training de tijd te geven tijdig het sportpark te kunnen verlaten. Klik HIER voor het trainingsschema en routing.

CLUBHUIS EN KLEEDKAMERS
Het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten. Sporters worden verzocht vooraf thuis naar het toilet te gaan en na de training thuis te douchen.

OUDERS, VERZORGERS EN SUPPORTERS
Er zijn helaas geen ouders, verzorgers en/of supporters welkom op het sportpark. Kinderen mogen uitsluitend gebracht en gehaald worden. Hiervoor dient dezelfde routing aangehouden te worden. Bekijk HIER het protocol voor ouders, verzorgers en supporters.

TRAINERS, BEGELEIDERS EN VRIJWILLIGERS
Bekijk HIER het protocol voor trainers, begeleiders en vrijwilligers. Bij het voorbereiden van de training kan men gebruik maken van specifieke voorbeeldtrainingen, nuttige protocollen en tips van de KNVB. Bekijk deze HIER.

SPORTERS
Bekijk HIER het protocol voor de sporters.

COMPLEET PROTOCOL
Het complete protocol van NOC*NSF vind je HIER.

NIET-LEDEN
Bewegen is voor iedereen belangrijk, zeker nu. Voetbalvereniging Kloosterhaar geeft gehoor aan de oproep om ook niet-leden tot de zomerstop te betrekken bij de trainingen. Ieder lid mag een introducé meenemen. Dit dient vooraf afgestemd te worden met de coördinator, zodat het aantal deelnemers per training beheersbaar blijft. Ook andere liefhebbers die zich bij ons melden met de vraag of ze mogen meetrainen zijn zeer welkom, mits dit vooraf afgestemd wordt met de coördinator.