Skip to content

Op 1 januari 2014 is de nieuwe wettelijke regel met betrekking tot verkoop en gebruik van alcohol onder de 18 jaar van kracht geworden.
Voetbalvereniging Kloosterhaar zal deze wettelijke regel navolgen.

DIT BETEKENT:

  • Vanaf 1 januari 2014 schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers kunnen vragen om een ID-bewijs. Als deze niet kan worden getoond gaat de medewerker ervan uit dat u jonger bent dan 18 jaar.
  • Zelf meenemen van alcoholische dranken was en is niet toegestaan.
  • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen en doorgeven aan iemand die nog geen 18 jaar is.
  • De gemeente Hardenberg controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een flinke boete krijgen als blijkt dat we alcohol hebben verkocht aan iemand onder de 18 jaar, zelfs als dit ons niet bekend is. Ook de minderjarige en de volwassene die alcohol voor de minderjarige koopt zijn strafbaar.
  • Voor het in bezit hebben van alcohol door een minderjarige op het voetbalterrein ontvangt de minderjarige ook een boete.

We verwachten dat iedereen zich houdt aan de nieuwe wet en dat niet onze kantinemedewerkers hiermee worden belast. Tegen leden die zich hier niet aan houden zijn wij genoodzaakt stappen te ondernemen.

Indien VV Kloosterhaar financiële schade lijdt doordat leden zich niet aan de nieuwe wet houden, zal VV Kloosterhaar deze schade verhalen op de betreffende leden.

We rekenen op jullie medewerking!

Bestuur V.V. Kloosterhaar